Kaukolämmön tuotannon hajauttaminen hyödyntää tehokkaasti hukkalämpöjä

Kaukolämmön tuotannon hajauttaminen hyödyntää tehokkaasti hukkalämpöjä

Kauko Lämmön tärpit:

“Siitä, käytetäänkö kaukolämmön tuotannossa kasapäin fossiilisia polttoaineita, ei onneksi tarvitse enää kähistä – muita keinoja on vaikka kuinka. Ai mitäkö? No, tässä se selviää.

  • Hukkalämpöä voidaan hyödyntää lämmittämällä sitä sähköllä toimivilla lämpöpumpuilla niin kuumaksi, että se kelpaa erinomaisesti kaukolämpökäyttöön – eikä tarvitse polttaa yhtään mitään.
  • Hukkalämpöä saadaan esimerkiksi kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmistä, jäteveden puhdistamisesta, datakeskuksista ja syvälle kallioon poratuista rei’istä. Eli oikeastaan vähän sieltä sun täältä.
  • Ylimääräisiä haaleita lämpöjä hyödynnetään jo nyt tehokkaasti, mutta mahdollisuuksia tehdä sitä enemmänkin on ihan mahdottomasti.”

Kaukolämmön tuottamisen tavat ovat muuttuneet huomattavasti lyhyessä ajassa. Sen lisäksi, että kaukolämmön tuotannossa ei tarvitse käyttää fossiilisia polttoaineita, lämpövirtoja voidaan yhä tehokkaammin poimia ympäristöystävällisesti talteen eri lähteistä kaukolämpöverkkojen käyttöön. Hukkalämmön hyödyntämisessä on valtavasti potentiaalia.

Uudet tuotantomuodot ja niiden hajauttaminen ovat tärkeässä roolissa kaukolämmön vihertymisen ja hiilineutraaliuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Kaukolämpöyhtiöt ovat jo tehneet merkittäviä investointeja lisätäkseen uusiutuvien energiamuotojen ja hukkalämmön käyttöä tuotannossaan. Kehitystä tukee erityisesti lämpöpumppujen teknologinen kehitys, jonka ansiosta hukkalämpöjä saadaan talteen aiempaa paremmin.

”Lämpöpumppujen avulla saadaan hyödynnettyä entistä matalamman lämpöisiä hukkalämpöjä”, kertoo Katja Kurki-Suonio, Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toiminnanjohtaja.

Yleisin hukkalämmön hyödyntämisen keino on niin sanottu CHC-ratkaisu (combined heating and cooling) eli jäähdytyksen ja lämmityksen yhdistäminen. Kun erilaisilla laitteilla tuotetaan kiinteistöjen jäähdytystä, syntynyt ylimääräinen energia siirretään kaukolämpöyhtiöiden tarpeisiin sen sijaan, että se katoaisi taivaan tuuliin kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmien kautta.

Haaleasta hukkalämmöstä käyttökelpoista kaukolämpöä

Poltin- ja lämpöpumppuratkaisuistaan tunnettu teknologiayritys Oilon Oy edistää hukkalämmön hyödyntämistä ja hiilineutraaliuden tavoitteiden saavuttamista useiden eri kaukolämpöyhtiöiden kanssa ympäri Suomea.

”Oilonin rooli tässä yhtälössä on tarjota lämpöpumppuratkaisuja, joiden avulla niin sanotun haalean lämmön lämpötilaa voidaan nostaa kaukolämmön käyttöön sopivaksi. Koska lämpöpumput toimivat usein vihreällä sähköllä, kaukolämmön tuotanto on äärimmäisen ympäristöystävällistä”, kertoo Jussi Alpua, Oilon Oy:n myyntipäällikkö.

CHC-ratkaisujen käytön suosio kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Esimerkiksi Kuopiossa ensimmäinen CHC-ratkaisu otettiin käyttöön vuonna 2019, ja uusia kohteita kaivataan jatkuvasti lisää.

“Kuopiosta puuttuvat isot teollisuuskohteet, joista hukkalämpöä saisi tehokkaasti talteen. Siksi CHC-ratkaisut ovat erityisen toimivia. Mahdollisuus tuottaa lämpöä ja jäähdytystä samanaikaisesti ja ympäristöystävällisesti herättää kiinnostusta”, kertoo Teemu Tirkkonen, Kuopion Energia Oy:n myyntipäällikkö.

Koska CHC-ratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja siihen halutaan vastata nopeasti, avuksi on suunniteltu niin sanottu konttiratkaisu.

“Tuomme jäähdytystä kaipaavan kiinteistön yhteyteen CHC-laitteilla varustetun kontin, jota voidaan hyödyntää siihen asti, kunnes kiinteistö saadaan osaksi varsinaista kaukojäähdytysjärjestelmää. Siten jäähdytystä ei tarvitse tuottaa ilman hukkalämmön hyödyntämistä edes väliaikaisesti”, Tirkkonen selittää.

Paljon potentiaalia vihreän lämmöntuotannon lisäämiseksi

Käyttökelpoinen hukkalämpö voi olla peräisin monesta muustakin lähteestä kuin vain kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmistä.

Esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilta käyttökelpoista hukkalämpöä syntyy puhdistusprosesseista, ja suurissa datakeskuksissa valtava sähkön tarve ja käyttö tuottavat paljon ylimääräistä lämpöä.

”Vantaalla hukkalämpöä kerätään myös keskisyvästä geolämpökaivosta. Se tarkoittaa muutaman kilometrin syvyistä kallioon porattua reikää, jonka pohjalla oleva korkea lämpötila voidaan edelleen korottaa lämpöpumppujen avulla ja siirtää kaukolämmöksi”, Alpua kertoo.

Kohteita, joista haaleaa lämpöä on mahdollista ottaa talteen, on lukemattomia. Esimerkiksi isot kiinteistöt, sairaalat ja ostoskeskukset ovat paikkoja, jotka voivat tarjota huomattavia määriä ympäristöystävällistä kaukolämpöä hukkalämmöstään.

Lämpöpumppujen avulla niin sanotun haalean lämmön lämpötilaa voidaan nostaa kaukolämmön käyttöön sopivaksi.