Energian alkuperätakuu yrityksille Kauhavan kaukolämmöltä

Energian alkuperätakuu yrityksille Kauhavan kaukolämmöltä

Mikäli yritys haluaa mainostaa käyttävänsä uusiutuvaa energiaa, on siitä oltava todisteena virallinen energian alkuperätakuu.

Kuka vain voi mainostaa käyttävänsä yrityksessään uusiutuvaa energiaa – vai voiko? Vuodesta 2022 lähtien uusiutuvan energian käyttämistä mainostavat yritykset ovat joutuneet todentamaan energian alkuperän virallisella asiakirjalla. Lain mukaan on siis kiellettyä markkinoida uusiutuvan energian käyttöä ilman, että siitä on virallinen energian alkuperätakuu.

Kauhavan Kaukolämpö on tarjonnut vuodenvaihteesta alkaen yrityksille mahdollisuutta ostaa uusiutuvaa energiaa ja saada samalla lainmukainen alkuperätakuu.

Mitä energian alkuperätakuu tarkoittaa ja kuinka sen voi saada?

Kuinka alkuperätakuu sitten toimii ja mitä se oikeastaan tarkoittaa? Uusiutuvaa energiaa tuottavat yritykset, kuten Kauhavan Kaukolämpö, ovat Energiaviraston ylläpitämässä alkuperätakuurekisterissä. Kaikilla rekisterissä olevilla yrityksillä on hallussaan tietty määrä alkuperätakuita sen mukaan, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa tuotetaan – yksi uusiutuvalla energialla tuotettu MWh vastaa aina yhtä alkuperätakuuta.

Kun Kauhavan kaukolämmön yritysasiakas ostaa itselleen uusiutuvaa energiaa, poistaa Kauhavan Kaukolämpö rekisteristä itseltään saman verran alkuperätakuita ja merkitsee niiden saajaksi ostajayrityksen. Asiakas saa tästä itselleen sähköisen asiakirjan, joka vahvistaa kuluttajalle yrityksen todella käyttävän tietyn määrän uusiutuvaa energiaa. Alkuperätakuut ovat voimassa aina kuusi kuukautta kerrallaan, jonka jälkeen Kauhavan Kaukolämpö myöntää takuita asiakkaalleen uudelleen.

Alkuperätakuita voidaan myöntää uusiutuvalle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle. Kauhavan Kaukolämpö tuottaa uusiutuvaa energiaa biomassaa polttamalla ja lämmön talteenotolla.

Uusiutuvaa energiaa asiakaslähtöisyys edellä

Palvelun hinta perustuu siihen, kuinka paljon yritys haluaa uusiutuvaa energiaa ja alkuperätakuita käyttää. Alkuperätakuiden hinta on 0,25 € / MWh, mutta aina kuitenkin vähintään 200 € vuodessa (alv 0 %).

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti isoille yrityksille, jotka haluavat tuoda markkinoinnissaan esille uusiutuvan energian käyttöä. Uusiutuvan energian ostaminen ei vaikuta mekaanisiin kytkentöihin millään lailla – kaukolämpö siirtyy putkesta samalla lailla kuin aina ennenkin.

Kaukolämpösopimuksen lisäksi asiakkaan kanssa tehdään aina myös uusiutuvan energian käytöstä sopimus, jossa määritellään, mihin liittymään kyseinen lisäpalvelu myydään. Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, eli aina, kun asiakkaalle myönnetään alkuperätakuita.

Kaiken kaikkiaan alkuperätakuiden ostaminen on yrityksille hyvin vaivatonta – Kauhavan Kaukolämpö hoitaa palvelun täysin. Uusiutuvasta energiasta ja alkuperätakuista kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä suoraan Kauhavan Kaukolämmön toimitusjohtajaan Juho Lahtiseen, juho.lahtinen@kauhava.fi.