Pelkkää lämmitystä vai kokonaisvaltainen palvelu – mitä kustannuksia vertailet toisiinsa?

Pelkkää lämmitystä vai kokonaisvaltainen palvelu – mitä kustannuksia vertailet toisiinsa?

Kauko Lämmön tärpit:

“Ai että kaukolämmön hinta jotenkin aina nousisisi? Höpö höpö! Hinnoittelu on aina paikallista, ja monella paikkakunnalla kaukolämmön hintaa on alennettukin, kun tuotannossa on siirrytty uusiutuvien polttoaineiden ja hukkalämpöjen pariin.

  • Kaukolämpö puhdistuu vauhdilla, sillä kymmenessä vuodessa päästöt ovat Suomessa puolittuneet ja seuraavan kymmenen vuoden aikana ne tippuvat vielä kolmasosaan nykyisestä. Se on vallan hyvä juttu, sillä asiakkaiden ei tarvitse enää huolehtia lämmityksen päästöistä, ja samalla kaukolämmön hinta usein myös laskee.
  • Moni miettii lämmityksen kustannuksia ja vertailee niitä eri vaihtoehtoihin. Samalla kannattaa kuitenkin miettiä, mitä kaikkea palveluun kuuluu, ettei tule niin sanotusti vahingossa vertailleeksi omenoita ja appelsiineja.
  • Kaikille paikkakunnille ja niiden lämpöyhtiöille on yhteistä toimitusvarmuus, helppous ja huolettomuus, kun kaukolämpö on palveluna tuotettua lämmitystä 24/7 – mutta mikä sen arvo on vertailulaskelmassa?”

Kaukolämmön hinnan nousu yksittäisellä paikkakunnalla ilmestyy helposti otsikoihin ja ruokkii mielikuvaa laajemmasta kaukolämmön hinnannoususta. Kaukolämmön hinnan alennus toisella paikkakunnalla ei puolestaan välttämättä ylitä uutiskynnystä. Kokonaisuutta tarkastellessa kaukolämmön hintakehitys on ollut Suomessa keskimäärin tasaista viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kaukolämpö vihertyy kiihtyvällä tahdilla. Se on ympäristön säästämisen lisäksi hyvä uutinen myös kaukolämmön hinnan kannalta: uusiutuviin energialähteisiin ja esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämiseen siirtyminen on lämpöyhtiöille usein merkittävästi edullisempaa.

Se näkyy myös asiakkaiden lämpölaskuissa.

Esimerkiksi Turku Energian kaukolämmöstä jo 80 prosenttia on tuotettu täysin uusiutuvilla energiantuotantotavoilla.

“Kun fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuviin, päästään samalla eroon kalliista päästömaksuista ja haittaveroista. Siten kaukolämmön tuotanto on halvempaa, ja sama ilo paremmista hinnoista voidaan jakaa myös asiakkaan kanssa”, kertoo Jari Kuivanen, Turku Energian lämpöyksikön johtaja.

Koska lämmön hinta aiheuttaa paljon kiinnostusta, myös kustannusten vertailu eri lämmitysmuotojen välillä on tavallista. Lämmitysmuotojen vertailussa paikkakuntakohtaisuus ja tarjottavat palvelukokonaisuudet nousevat tärkeimpinä esiin.

“Kannattaa aina tarkistaa vertailulaskelmia varten oman lämpöyhtiön hinnat ja hintaennusteet. Vertailuhan menee ihan pieleen, jos käyttää jonkin toisen paikkakunnan lähtötietoja tai jotain valtakunnallista keskiarvoa, joka on kaukana paikallisista luvuista”, kertoo Katja Kurki-Suonio, Palveleva Kaukolämpö FinDHCry:n toiminnanjohtaja.

Kaukolämpöä paikkakunta- ja asiakaskohtaisesti

Hintaeroista huolimatta kaikkia lämpöyhtiöitä yhdistää kaukolämmön toimitusvarmuus, mikä näkyy asiakkaalle helppoutena ja huolettomuutena. Koska kaukolämpöä myydään ennen kaikkea palveluna, kokonaisuuteen voi kuulua monia eri asioita.

Kaukolämpöjärjestelmässä on esimerkiksi varakapasiteettia laitteiden vioittumisen varalta, ja moniin muihinkin haasteisiin varaudutaan ennalta. Puolestaan erilaisissa kiinteistökohtaisissa lämmitysmuodoissa asiakkaalle jää vastuu omasta huolto- ja kunnossapidosta.

“Nimenomaan kaukolämpöön liittyvät palvelut kehittyvät tällä hetkellä nopeasti. Paikkakuntakohtaisesti voi olla tarjolla hyvin erilaisia palvelukokonaisuuksia”, Kurki-Suonio sanoo.

Asiakkaiden tarpeiden vastaamiseksi lämpöyhtiöt voivat tarjota esimerkiksi lämmityslaitteiden ylläpitopalveluita, energiansäästön neuvontapalveluita sekä olosuhdepalveluita, joissa sisäilman sopivasta lämpötilasta huolehditaan jatkuvan seurannan ja mittauksien kautta.

Esimerkiksi Imatran Lämmöllä korostetaan luotettavuutta ja muuntautumiskykyä kaukolämmön tarjoamisessa.

“Vaikka hinnoittelun rakenne onkin kaikille asiakkaille sama, lopputulokseen vaikuttaa myös asiakkaan toiveet ja tarpeet. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuuksien mukaan niin paljon asiakkaille sopivia palveluratkaisuja, kuin mahdollista”, kertoo Vesa-Pekka Vainikka, Imatran Lämmön toimitusjohtaja.

Monipuolisempi palvelukokemus alempien hintojen mukana

Kun aiemmin kaukolämmön hankinta tarkoitti lähinnä lämmitystä, nyt se on asiakkaalle ennen kaikkea kellon ympäri toiminnassa olevaa, palveluna tuotettua lämpöä. Siltikään kaukolämmön hinta ei nouse – päinvastoin.

“Kaukolämmön tarjoaminen on tänä päivänä prosessi. Kaukolämmön tarjousvaiheessa kyselemme asiakkailta eri tarpeista yksityiskohtaisesti, ja varsinainen tarjous sisältää monia alakohtia, kuten suunnittelun, kannattavuus- ja päästölaskennat sekä tarvittavat laitteistojen tarkastukset”, Vainikka kertoo.

Yleiseen, normaaliin toimintaan kuuluu paitsi varallaolo vuorokauden ympäri, myös esimerkiksi energiatukihakemusten teossa auttaminen sekä energiasäästössä neuvominen, mikä tukee asiakasta tekemään erilaisia säästötoimenpiteitä itsenäisesti.

Toisin sanoen asiakas maksaa varmuudesta ja huolettomuudesta – ja vieläpä edullisempaan hintaan kuin koskaan aiemmin.

“Kaiken ytimessä on jatkuvan palvelu tarjoaminen sekä toimitusvarmuus, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia, että esimerkiksi lämmin vesi suihkussa pääsisi loppumaan. Tyypillisesti asukas ei välttämättä edes tiedä, että omassa taloyhtiössä käytetään kaukolämpöä – lämpöyhtiön vastuulla on olla läsnä ja pitää huolta, että kaikki toimii aina laitteistosta itse lämmitykseen asti”, Kuivanen summaa.