Ei ole sama, miten kulutat

Ei ole sama, miten kulutat

Nyt uuden vuoden ja uuden vuosikymmen aluksi kannattaa uhrata ajatuksia myös yhteisen ympäristömme hyväksi. Ei ole sama, miten kulutat. Meidän jokaisen toimilla on vaikutus ilmastoomme ja elinympäristöömme. Vaikuttaminen asiaan on helppoa, jokainen voi tehdä sen.

Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat kasvaneet. Tämä voimistaa kasvihuoneilmiötä ja lämmittää ilmastoa. Ilmatieteilijät pohtivat poikkeuksellisesti tammikuun alussa niin sanotun termisen talven peruuttamista osasta maatamme ja eteläosissa terminen talvi ei ole vielä edes alkanut. Muutaman asteen lämpötilan nousun maapallolla on todettu aiheuttavan pahimmillaan suuria ongelmia.

Mitä muutaman asteen lämpötilan nousu maapallolla aiheuttaa sitten globaalisti, mitä sitten meillä Suomessa.

Globaalisti vaarana on että:

 • Siperian ikirouta sulaminen ja haitallisen metaanin vapautuminen ilmakehään
 • Vuoristoalueiden jäätiköiden sulaminen, joka aiheuttaa juomaveden loppumisen miljardeilta ihmisiltä
 • Myös maanviljely vaikeutuu ja kuivuus, rankkasateet sekä myrskyt aiheuttavat nälänhätää sekä ympäristöpakolaisuutta
 • Aavikoituminen lisääntyy
 • Monet kasvi- ja eläinlajit häviävät
 • Hirmumyrskyt voimistuvat ja kaksinkertaistuvat
 • Napajäätiköt sulavat

Suomessa ilmastonmuutos aiheuttaa:

 • Lumirajan siirtymistä pohjoisemmaksi
 • Sademäärän kasvua
 • Metsäpalojen lisääntymistä
 • Sään ääri-ilmiöiden lisääntymistä
 • Merenpinnan nousua
 • Vesistöjen rehevöitymistä.

Jokainen voi vaikuttaa

Jokainen meistä voi kuitenkin vaikuttaa yhteiseen ympäristöömme. Voimme vähentää päästöjä esimerkiksi:

 • Tehostamalla energiankäyttöä
 • Siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin
 • Korvaamalla auto- ja lentoliikennettä joukko- ja kevyellä liikenteellä
 • Siirtymällä tehomaataloudesta luonnonmukaiseen viljelyyn

Näin sinäkin voit tehdä ilmastoteon

Vaihda vihreään sähköön

 • Vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä
 • Vihreä sähkö ei edes usein maksa juurikaan tavallista sähköä enempää

Älä lämmitä turhaan

 • Rakennusten lämmitys vie yli viidenneksen energiasta
 • Laskemalla huonelämpötilaa 1 asteella, vähenee lämmityksen energiankulutus 5 %
 • Ota ympäristö huomioon lämmitystapaa miettiessäsi

Valaise järkevästi

 • LED-lamput kuluttavat sähköä vain murto-osan siitä mitä hehkulamput
 • Vaikka kulutukset ovat pienempiä, ei tyhjiä tiloja kannata valaista turhaan. Voit myös käyttää valoautomatiikkaa.

Valitse tehokkaita laitteita

 • Kun ostat uusia laitteita, valitse parhaaseen energialuokkaan kuuluvia laitteita
 • Vanhat kodinkoneet kuluttavat jopa kaksi kertaa niin paljon sähköä kuin tehokkaimmat uudet laitteet
 • Noudata käyttöohjeita

Aja taloudellisesti

 • Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa eniten auton ja moottorin koko
 • Ero 5 ja 8 l/100 km kuluttavien autojen polttoainelaskussa tekee 20 000 km:n ajolla yli 600 €/v
 • Taloudellisella ajotavalla kulutusta voi leikata 10–15 %

Vaihda lihasvoimaan

 • Liikenteen osuus päästöistä on noin 1/6
 • Suomessa on pitkät etäisyydet, mutta noin puolet automatkoista on alle 6 km ja neljännes alle 3 km
 • Kävele ja pyöräile aina kun mahdollista

Vältä lentämistä

 • Lentämisen ilmastopäästöt ovat yli viisinkertaiset junalla matkustamiseen verrattuna
 • Valitse juna, jos mahdollista
 • Kokousmatkoja voi korvata videoneuvotteluilla

Kierrätä

 • Puolet Suomen metaanipäästöistä syntyy biojätteen hajotessa kaatopaikoilla
 • Maatuva jäte kannattaa kompostoida ja muutkin jätteet kierrättää

Teksti: Ari J. Vesa

Kuva: Scanstockphoto