Lämpöyhtiöt kiertotalouden tekijöitä ja mahdollistajia

Lämpöyhtiöt kiertotalouden tekijöitä ja mahdollistajia

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja vastuullisuusajattelu energiayhtiöiden tärkeimmät syyt siirtyä kiertotalouteen. Lämpöyhtiöt ovat vahvoja kiertotalouden tekijöitä ja mahdollistajia. Kiertotalous kaukolämpöalalla hyödyntää myös muilla sektoreilla syntyvää energiaa.

– Energia-ala on murroksessa. Energia-alalla kiertotaloutta ohjaavat ennen kaikkea yhtiöiden halu tehdä osuutensa ilmastonmuutoksen torjumisessa, kestävän kehityksen periaatteet ja vastuullisuusajattelu. Nämä nousivat selvästi esiin teettämässämme kyselyssä, jossa kustannussäästöjen painoarvo osoittautui yllättävänkin vähäiseksi. Tämä on tulos, josta olemme energia-alalla ylpeitä, sanoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Katja Kurki-Suonio.

Kiertotalouteen perustuva uusi energiajärjestelmä tarkoittaa sitä, että energian tuotanto-, kulutus-, siirto- ja varastointijärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa. Energian kiertotalous hyödyntää samalla muilla sektoreilla tuotettua tai syntyvää energiaa, kuten esimerkiksi asuinrakennusten keräämää auringon lämpöä tai datakeskuskusten hukkalämpöä kaukolämmöksi. Älykkäät energiajärjestelmät mahdollistavat erilaisten palveluratkaisujen tarjoamisen asiakkaalle.

Tekijä ja mahdollistaja

– Energia-ala on sekä kiertotalouden tekijä ja mahdollistaja, Kurki-Suonio kertoo. Trendi on selvästi nouseva, ylivoimainen enemmistö yhtiöistä arvioi, että kiertotalous vahvistuu lähivuosina voimakkaasti ja uusia liiketoimintoja kehitetään laajasti eri toimialoilta tulevien kumppaneiden kanssa.

Kiertotalous on laaja kokonaisuus, joka näkyy energia-alan sisälläkin eri toimijoilla erityyppisinä ratkaisuina. Kiertotaloudessa jokainen voi tulla omilla vahvuuksillaan rakentamaan vähäpäästöistä Suomea.

Moni lämpöyhtiö palvelee alueen asiakkaita myös ottamalla vastaan lähialueella syntyvää joutopuuta, kuten oksia, risuja, runko- ja lahopuuta, sahausjätettä sekä hyvälaatuista purkupuuta. Tämä on paikallista kiertotaloutta parhaimmillaan ja muutoin hukkaan menevä puuaines saadaan hyötykäyttöön ja palautettua asiakkaille puhtaana lämpönä.

Teksti: Ari J. Vesa